Zaznacz stronę

O mnie

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Duszyńska

Kancelaria świadczy pomoc w różnych dziedzinach.

Prawo cywilne

Kompleksowa pomoc w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, od podstawowych problemów związanych z regułami dotyczącymi czynności prawnych po analizy złożonej treści zobowiązań kontraktowych i deliktowych.

Nieruchomości

Właściele, zarówno obecni, byli i przyszli, mogą liczyć na fachową i skuteczną pomoc w ochronie swojego prawa własności oraz swobody korzystania zeń.

Prawo energetyczne

Zapewniamy kompleksową obsługę przedsięwzięć związanych z wytwarzaniem i obrotem enregią elektryczną, włącznie z inwestycjami odnawialnych źródeł energii.

Wywłaszczenie i zwroty z nieruchomości

Pomagamy osobom, których nieruchomości mają zostać wywłaszczone oraz tym, którzy zostali już wywłaszczeni i pragną skutecznie zrealizować roszczenie odszkodowawcze lub o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Prawo karne

Samo brzmienie przepisu nie zapewnia skutecznego prawa do obrony ani nie zadośćuczyni pokrzywdzonemu. Pomagamy kształtować bieg postępowania karnego tak, by jak najlepiej realizowało ono słuszne prawa i interesy reprezentowanych przez nas stron.

Aleksandra Duszyńska

ADWOKAT

Telefon

602 173 876

LinkedIn

soon…

Absolwentka Stacjonarnego Studium Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  • W latach 2008-2009 stypendystka Radboud Universiteit w Nijmegen (Holandia).
  • W latach 2005-2010 studiowała na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Teologia, które to studia ukończyła złożeniem egzaminu magisterskiego w specjalizacji Dialog Społeczny.
  • W latach 2011 – 2013 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu.
  • W latach 2012 – 2014 orzekała w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawach m.in. z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Biegle włada językiem angielskim.