Zaznacz stronę
SPECUSTAWA DROGOWA

SPECUSTAWA DROGOWA

Specustawa drogowa, jak nazywana jest ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, pozwala organom władzy publicznej wywłaszczyć nieruchomość z przeznaczeniem pod władzę publiczną w...
KREDYTY WALORYZOWANE KURSEM CHF

KREDYTY WALORYZOWANE KURSEM CHF

Aspekty prawnej oceny ważności i skuteczności umów kredytów waloryzowanych kursem obcej waluty, to jest ta popularnych kredytów indeksowanych i denominowanych we franku szwajcarskim (CHF) wykraczają znacznie poza ramy dyskusji medialnej i politycznej. Problem jest...